PRZYSTANEK GÓRY

Polityka prywatości

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w Obiekcie Przystanek Góry

Obiekt Przystanek Góry (zwany dalej Obiektem) dokłada wszelkich starań, aby dane Gości przetwarzane były z zachowaniem najwyższych standardów bezpieczeństwa, zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) (zwanym dalej RODO).
Pragniemy Państwa poinformować, że administratorem Państwa danych osobowych jest
3F- Projekt Klabisz Spółka Jawna 40-750 Katowice, Stabika 37.

 

W jakim celu i na jakiej podstawie Obiekt będzie przetwarzać dane osobowe?

Dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach:

 • zawarcie i realizacja umowy o świadczenie usług noclegowych/ usług gastronomicznych/ konferencyjnych;
 • dochodzenie ewentualnych roszczeń w związku ze szkodą poniesioną przez Obiekt, a wyrządzoną przez Gościa obiektu lub obrona przed roszczeniami Gościa w stosunku do Obiektu;
 • udokumentowanie wykonania usługi dla celów podatkowych (art. 86 Ordynacji Podatkowej);
 • zapewnienia bezpieczeństwa Gościom Obiektu i innym osobom przebywającym na terenie Obiektu za pomocą monitoringu;
 • spełnienie obowiązków statystycznych (art. 30 ustawy o statystyce publicznej).

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych ww. celach jest art. 6 ust. 1 lit. b) i lit. c) oraz art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.
Prawnie uzasadnionym interesem Obiektu jest zapewnienie bezpieczeństwa Gościom, dochodzenie ewentualnych roszczeń i marketing własnych produktów lub usług. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji ww. celów.

 

 

 

Obiekt będzie przekazywać dane osobowe innym podmiotom, którym powierzono przetwarzanie danych osobowych w imieniu i na rzecz Obiektu w tym:

 • podmiotom świadczącym usługi informatyczne i dostarczającym oprogramowanie,
 • firmom świadczącym usługi doradcze oraz kancelariom prawniczym świadczącym usługi doradztwa prawnego i zastępstwa procesowego.

Ponadto Obiekt będzie udostępniać dane osobowe innym odbiorcom, o ile taki obowiązek wynikać będzie z przepisów prawa. Dane nie będą przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych.

Jak długo Obiekt będzie przetwarzać dane?
Państwa dane osobowe przechowywane będą przez okres 6 miesięcy po wymeldowaniu.

Jakie prawa przysługują osobie, której dane dotyczą?
Osobie, której dotyczą przetwarzane dane osobowe przysługuje prawo do:

 • dostępu do swoich danych osobowych;
 • sprostowania swoich nieprawidłowych danych;
 • żądania usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym) w przypadku wystąpienia okoliczności przewidzianych w RODO;
 • żądania ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w RODO;
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w RODO;
 • przenoszenia dostarczonych danych w przypadkach określonych przez RODO;
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Ponadto:
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować:

 • odmową realizacji usługi noclegowej – w przypadku danych przetwarzanych w celu zawarcia umowy usługi noclegowej;
 • odmową rezerwacji – w przypadku rezerwacji pokoju, sal konferencyjnych itp. Państwa dane nie będą profilowane.

 

Kontakt z Administratorem:
Jeśli potrzebują Państwo dodatkowych informacji związanych z ochroną danych osobowych lub chcą Państwo skorzystać z przysługujących praw, prosimy o kontakt z Administratorem, e-mail: kontakt@przystanekgory.pl

logo Przystanek Góry Szczyrk
Informacje

Lokalizacja: Przystanek Góry Jarzębinowa 20 43-370 Szczyrk

Właściciel: 3F Projekt Sp. z o.o. ul. Rajnholda Domina 27 41-500 Chorzów 

NIP: 9542767837/ REGON: 365104975

Konto bankowe

ING Bank Śląski S.A.
26 1050 1331 1000 0092 8019 1421

Zadzwoń do Nas

+48 609 066 906

nie zapomnij polubić naszych profili

Copyright © 2020. All rights reserved