PRZYSTANEK GÓRY

Regulamin

 1. Pokój w Obiekcie wynajmowany jest na doby.
 2. Doba trwa od godziny 15.00 do godziny 11.00.
 3. Jeżeli Gość nie określił czasu pobytu, najmując pokój przyjmuje się, że pokój został wynajęty na jedną dobę.
 4. Prośbę o przedłużenie doby Gość powinien zgłosić jak najszybciej. Obiekt może nie uwzględnić życzenia przedłużenia pobytu w przypadku wykorzystania wszystkich miejsc noclegowych (pokoi) lub w przypadku Gości nie przestrzegających obowiązującego regulaminu.
 5. Goście proszeni są o telefoniczny kontakt z personelem Obiektu pod numerem 516 054 449 na około 1 godzinę przed przyjazdem.
 6. Możliwość późnego przyjazdu (po godz. 22:00) musi zostać potwierdzona przez personel Obiektu.
 7. Obiekt świadczy usługi zgodnie ze swoją kategorią i standardem/ w przypadku zastrzeżeń dotyczących jakości usług prosimy o jak najszybsze zgłaszanie ich telefonicznie 516 054 449/
  609 066 906, bądź mailowo: kontakt@przystanekgory.pl, co umożliwi nam niezwłoczną reakcję.
 8. Dzieci poniżej 13 roku życia powinny znajdować się na terenie Obiektu pod stałym nadzorem opiekunów prawnych. Opiekunowie prawni ponoszą odpowiedzialność materialną za wszelkie szkody powstałe w wyniku działania dzieci. 
 9. Gość Obiektu ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych obiektu powstałe z jego winy/ Obiekt ma prawo do żądania odszkodowania za spowodowane straty.
 10. Gość powinien zawiadomić obsługę o wystąpieniu szkody niezwłocznie po jej stwierdzeniu dzwoniąc lub wysyłając sms pod numer telefonu 516 054 449/ 609 066 906.
 11. W Obiekcie i jego bezpośrednim otoczeniu obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu poza wyznaczonymi miejscami, przeznaczonymi do tego celu.
 12. Dla Gości bezpłatnie udostępniane jest jedno miejsce parkingowe na jeden pokój/ zgłoszenie potrzeby wynajęcia dodatkowych miejsc parkinkowych powinno odbywać się na etapie rezerwacji w celu ustalenia, czy Obiekt jest w stanie zapewnić dodatkowe miejsca parkingowe na czas pobytu.
 13. Obiekt nie ponosi odpowiedzialności za szkody samochodów powstałe na parkingu wywołane przez nagłe/ niebezpieczne warunki pogodowe.
 14. Obiekt nie ponosi odpowiedzialności za utratę samochodu lub innego pojazdu należącego do Gościa oraz przedmiotów w nim pozostawionych, niezależnie od tego, czy pojazdy te zostały zaparkowane na parkingu przed obiektem czy też poza jego terenem.
 15. Sprzątanie pokoi odbywa się we własnym zakresie, o ile nie zostanie ustalone inaczej na etapie rezerwacji.
 16. Każdorazowo opuszczając pokój Gość powinien sprawdzić zamknięcie drzwi i okien.
 17. Właściciel Obiektu nie ponosi odpowiedzialności za utracone rzeczy pozostawione w pokoju.
 18. Gość Obiektu nie może przekazywać pokoju osobom trzecim, nawet jeśli nie upłynął okres,
  za który uiścił należną za pobyt opłatę.
 19. W Obiekcie obowiązuje zachowanie ciszy nocnej od godziny 22.00 do godziny 6.00.
 20. Każdy Gość przebywający na terenie Obiektu zobowiązany jest do przestrzegania przepisów BHP oraz przepisów przeciwpożarowych, a także do zachowania porządku i czystości
  w miejscach pobytu.
 21. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest używanie w pokojach grzałek, żelazek elektrycznych i innych podobnych urządzeń nie stanowiących wyposażenia pokoju.
 22. Obiekt może odmówić przyjęcia Gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył regulamin Obiektu.
 23. Przed wyjazdem należy pozostawić pomieszczenia w należytym porządku, przekazać klucze Zarządcy oraz poinformować o opuszczeniu Obiektu.
 24. Na terenie Obiektu obowiązuję segregacja śmieci – Goście proszeni są o wyrzucanie odpadów do specjalnie oznaczonych pojemników na śmieci.
 25. Goście proszeni są o przechowywanie butów narciarskich, zabrudzonych butów trekingowych, wózków, rowerów itp. w znajdującej się na parterze narciarni.
 26. W Obiekcie mogą przebywać zwierzęta domowe po uprzednim uzgodnieniu z Zarządcą/ Managerem obiektu z zastrzeżeniem, że nie wszystkie zwierzęta będą przyjęte/ osoba zarządzająca Obiektem  może odmówić pobytu zwierzęcia w momencie dokonywania rezerwacji bez podania konkretnej przyczyny. Właściciel zwierzęcia zobowiązany jest do podpisania
  i przestrzegania regulaminu pobytu zwierząt na terenie Obiektu.
 27. Administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych jest Firma 3F- Projekt Klabisz Sp.j. 40-750 Katowice, Stabika 37

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 516 054 449/ 609 066 906, bądź kierując pytanie na adres mailowy: kontakt@przystanekgory.pl

Regulamin dostępny jest do wglądu w recepcji, w każdym pokoju, a także na stronie internetowej Obiektu: www.przystanekgory.pl

logo Przystanek Góry Szczyrk
Informacje

Lokalizacja: Przystanek Góry Jarzębinowa 20 43-370 Szczyrk

Właściciel: 3F Projekt Sp. z o.o. ul. Rajnholda Domina 27 41-500 Chorzów 

NIP: 9542767837/ REGON: 365104975

Konto bankowe

ING Bank Śląski S.A.
26 1050 1331 1000 0092 8019 1421

Zadzwoń do Nas

+48 609 066 906

nie zapomnij polubić naszych profili

Copyright © 2020. All rights reserved